บูเช็กเทียน

posted on 31 Oct 2007 15:49 by cutieparade in History, People

 

บูเช็กเทียน จักรพรรดินีแห่งจีน มีพระชนมายุได้ 82 พรรษาก็เสด็จสวรรคต ก่อนหน้านั้นพระนางทรงสละราชสมบัติพระราชทานคืนให้แก่พระโอรส และรื้อฟื้นราชวงศ์ถัง ขึ้น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงประกาศนิรโทษกรรมให้แก่ ฮองเฮาหวัง พระมเหสีองค์ก่อนของถังเกาจง ซึ่งถูกพระนางใส่ร้ายจนถูกสำเร็จโทษ นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชโองการให้ลบพระป